ยินดีต้อนรับสู่ร้านหนังสือเก่าสุวิมล

ร้านหนังสือเก่าออนไลน์ที่ใหญ่และมีฐานข้อมูลใหญ่ที่สุดในไทย

WebBoard

 

สินค้าใหม่ล่าสุด

โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอ..

โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

ศิลปกรรมสมัยอยุธยา

ISBN : 978-974-417-891-6

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2551

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกแข็ง

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 497,498 หน้า
ราคา 5,000.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

หนังกราย พัฒนจันทร์ กับงานสร..

หนังกราย พัฒนจันทร์ กับงานสร้างสรรค์วรรณกรรมท้องถิ

หนังกราย พัฒนจันทร์ กับงานสร้างสรรค์วรรณกรรมท้องถิ่นจังหวัดกระบี่

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2540

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 204 หน้า
ราคา 750.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภ..

สมุดภาพไตรภูมิฉบับอักษรขอม ภาษาไทย

รูปเล่มต้นฉบับสมุดภาพไตรภูมิ ฉบับอักษรขอม ภาษาไทย เลขที่ ๗

ISBN : 978-974-417-970-8

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2550

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกแข็ง

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 238 หน้า
ราคา 1,500.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

  

พระธาตุหริภุญไชย

พระธาตุหริภุญไชย

ศิลปสถาปัตยกรรมและโบราณสถานภายในวัดพระธาตุหริภุญชัยวรมหาวิหาร

ISBN : 978-974-417-255-6

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2553

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกแข็ง

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 160 หน้า
ราคา 1,000.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

  

พระธาตุเจ้าดอยตุง:บันทึกว่าด..

พระธาตุเจ้าดอยตุง:บันทึกว่าด้วยการอนุรักษ์และพัฒนา

อธิบายโบราณวัตถุ ประติมากรรมรูปฤาษีและจารึกที่ฐาน

ISBN : 978-974-417-978-4

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2552

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกแข็ง

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 160 หน้า
ราคา 1,000.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

  

โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอ..

โบราณสถานในจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

โบราณสถานกับประเด็นข้อมูลเอกสาร

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2551

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกแข็ง

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 497,497 หน้า
ราคา 4,500.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

  

พระบรมราชานุสรณ์สัตตบูรพกษัต..

พระบรมราชานุสรณ์สัตตบูรพกษัตริยาธิราช อุทยานราชภัก

พ่อขุนรามคำแหงมหาราช

ISBN : 978-616-543-321-1

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2558

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกแข็ง

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า หน้า
ราคา 1,000.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด