ร้านหนังสือ ขายหนังสือออนไลน์

ตำนานพุทธเจดีย์สยาม

ตำนานพุทธเจดีย์สยาม

ว่าด้วยมูลเหตุที่เกิดพุทธเจดีย์

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : เจ้าจอมมารดาชุ่ม รัชกาลที่ ๔

ปีที่พิมพ์ : 2469

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 147 หน้า
ราคา 1,000.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

หนังสือเทศน์ จาตุรงคสันนิบาต..

หนังสือเทศน์ จาตุรงคสันนิบาต คือโอวาทปาติโมกข์คาถา

ประวัติหลวงศิลปสาตรา

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : ศิลปสาตรา,หลวง(อ้น นามสนธิ)

ปีที่พิมพ์ : 2469

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 63 หน้า
ราคา 650.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ลลิตวิสฺตรปฐมสมโพธิฝ่ายมหายาน

ลลิตวิสฺตรปฐมสมโพธิฝ่ายมหายาน

นิทานปริวรรต

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : แสนยบดีศรีบริบาล,พระยาจ่า(ชิต สุนทรวร)

ปีที่พิมพ์ : 2476

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 283 หน้า
ราคา 750.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

วิภาชน์วิทยาสิทธิ์,อำมาตย์โท..

วิภาชน์วิทยาสิทธิ์,อำมาตย์โท พระ

ประวัติอำมาตย์โท พระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : อำมาตย์โท พระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์

ปีที่พิมพ์ : 2480

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 59 หน้า
ราคา 500.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ลัทธิธรรมเนียมภาคที่ ๒๓ ประเ..

ลัทธิธรรมเนียมภาคที่ ๒๓ ประเพณีแต่งงานบ่าวสาวของจี

ประวัติอำมาตย์เอก พระยาธรรมสารนิติวิชิตภักดี

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : ธรรมสารนิติวิชิตภักดี,อำมาตย์เอก พระยา

ปีที่พิมพ์ : 2473

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 29 หน้า
ราคา 650.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

พระบรมราชาธิบายเรื่องเครื่อง..

พระบรมราชาธิบายเรื่องเครื่องราชอิศริยาภรณ์ของกรุงส

ประวัติมหาเสวกโท พระยาศรีภูริปรีชา

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : ศรีภูริปรีชา,มหาเสวกโท พระยา

ปีที่พิมพ์ : 2463

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 23 หน้า
ราคา 500.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ลครพูดชวนหัวเรื่องหลวงจำเนีย..

ลครพูดชวนหัวเรื่องหลวงจำเนียรเดินทาง

ลครพูดชวนหัวเรื่องหลวงจำเนียรเดินทาง

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2498

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 142 หน้า
ราคา 0.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

วิธีทำขนมฝรั่ง

วิธีทำขนมฝรั่ง

ประวัตินางจรูญ ศรีสิงหนาท

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : จรูญ ศรีสิงหนาท,นาง

ปีที่พิมพ์ : 2506

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 28 หน้า
ราคา 350.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ทัสนาสารไทยจังหวัดพระนครศรีอ..

ทัสนาสารไทยจังหวัดพระนครศรีอยุธยา

จังหวัดพระนครศรีอยุธยาภูมิประเทศและสภาพทีั่วไป

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2504

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 83 หน้า
ราคา 350.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ปัณหาขัดข้องโปรดฯให้ผูกขึ้นเ..

ปัณหาขัดข้องโปรดฯให้ผูกขึ้นเมื่อในรัชกาลที่ ๕

ประวัติพระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่นไชยาศรีสุริโยภาส

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : ไชยาศรีสุริโยภาส,พระเจ้าน้องยาเธอ กรมหมื่น

ปีที่พิมพ์ : 2463

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 213 หน้า
ราคา 950.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๒ เรื่..

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๒ เรื่องจดหมายเหตุของคณะพ่อค

ประวัตินายเซ่งและนางผาด ตันติเฉลิม

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : เซ่ง,นายและนางผาด ตันติเฉลิม

ปีที่พิมพ์ : 2496

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 71 หน้า
ราคา 550.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

คู่มือการพยาบาลในเคหะสถาน

คู่มือการพยาบาลในเคหะสถาน

การพยาบาลในเคหะสถาน

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : ยุ้ย จาตุรงคกุล,นางสาว

ปีที่พิมพ์ : 2499

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 304 หน้า
ราคา 500.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ราชสัมภารากรลิขิต

ราชสัมภารากรลิขิต

ประวัติหม่อมขาว เกษมศรี

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : ขาว เกษมศรี,หม่อม

ปีที่พิมพ์ : 2505

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 155 หน้า
ราคา 650.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินท..

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับหอสมุดแห่งชาติ

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับหอสมุดแห่งชาติ

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2506

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกแข็ง

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 840 หน้า
ราคา 1,000.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด