ร้านหนังสือ ขายหนังสือออนไลน์

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๒ เรื่..

ประชุมพงศาวดารภาคที่ ๔๒ เรื่องจดหมายเหตุของคณะพ่อค

ประวัตินายเซ่งและนางผาด ตันติเฉลิม

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : เซ่ง,นายและนางผาด ตันติเฉลิม

ปีที่พิมพ์ : 2496

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 71 หน้า
ราคา 550.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

คู่มือการพยาบาลในเคหะสถาน

คู่มือการพยาบาลในเคหะสถาน

การพยาบาลในเคหะสถาน

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : ยุ้ย จาตุรงคกุล,นางสาว

ปีที่พิมพ์ : 2499

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 304 หน้า
ราคา 500.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ราชสัมภารากรลิขิต

ราชสัมภารากรลิขิต

ประวัติหม่อมขาว เกษมศรี

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : ขาว เกษมศรี,หม่อม

ปีที่พิมพ์ : 2505

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 155 หน้า
ราคา 650.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินท..

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับหอสมุดแห่งชาติ

พระราชพงศาวดารกรุงรัตนโกสินทร์ฉบับหอสมุดแห่งชาติ

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2506

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกแข็ง

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 840 หน้า
ราคา 1,000.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

เสภาเรื่องพระร่วงสวรรคโลก

เสภาเรื่องพระร่วงสวรรคโลก

เสภาเรื่องพระร่วงสวรรคโลก

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2492

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 54 หน้า
ราคา 500.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

วิวิธภาษิต

วิวิธภาษิต

ประวัติคุณแม่เหรียญ วงศ์สาทร

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : เหรียญ วงศ์สาทร,คุณแม่

ปีที่พิมพ์ : 2505

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 97 หน้า
ราคา 500.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

เรื่องวบ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์

เรื่องวบ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์

ประวัติพระราม

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : ราชอักษร,คุณหญิง

ปีที่พิมพ์ : 2484

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 151 หน้า
ราคา 750.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ฟังและเข้าใจเพลงไทย

ฟังและเข้าใจเพลงไทย

ประวัติขุนทรงสุุขภาพ

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : ทรงสุขภาพ,ขุน

ปีที่พิมพ์ : 2523

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 580 หน้า
ราคา 850.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

พงศาวดารชาติไทยสมัยศรีอยุธยา..

พงศาวดารชาติไทยสมัยศรีอยุธยา ภาคแรก

ประวัติพระบริหารเทพธานี

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : บริหารเทพธานี,พระ

ปีที่พิมพ์ : 2514

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 191 หน้า
ราคา 650.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

บรรณานุสรณ์ ความเรียงและโคลง..

บรรณานุสรณ์ ความเรียงและโคลงกลอน

ประวัติรองอำมาตย์เอก ขุนอุดมภาษี

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : อุดมภาษี,รองอำมาตย์เอก ขุน

ปีที่พิมพ์ : 2509

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 123 หน้า
ราคา 500.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ขุนช้าง ขุนแผน ฉบัย หอสมุดแห..

ขุนช้าง ขุนแผน ฉบัย หอสมุดแห่งชาติ

เชียงใหม่ชิงนางสร้อยทอง

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2506

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกแข็ง

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 1080 หน้า
ราคา 950.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ตำนานเสภา

ตำนานเสภา

ประวัติรองอำมาตย์เอก หลวงวิจารณ์สาลี

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : วิจารณ์สาลี,รองอำมาตย์เอก หลวง

ปีที่พิมพ์ : 2497

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 73 หน้า
ราคา 550.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด