ร้านหนังสือ ขายหนังสือออนไลน์

ศิลปะไทยภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียแบบปาละ

ศิลปะไทยภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียแบบปาละ

ประวัติศาสตร์ปาละ

ISBN : 978-616-7308-96-8

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2558

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 308 หน้า
ราคา 1,000.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

วัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผา

วัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผา

เครื่องปั้นดินเผาในหมู่ประเทศเอเซียตะวันออกเฉียงใต้ และเอเซียตะวันออก

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2516

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 40 หน้า
ราคา 550.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ประวัติตระกูลพระวิสูตรสงครามรามภักดี

ประวัติตระกูลพระวิสูตรสงครามรามภักดี

ความเป็นมาในการจัดทำบัญชีเครือญาติและประวัติ

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2484

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 280 หน้า
ราคา 500.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

หนังสือภาพชีวประวัติและปฏิปทาพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

หนังสือภาพชีวประวัติและปฏิปทาพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ประวัติท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : ท่านพระอาจารย์ฝั้น อาจาโร

ปีที่พิมพ์ : 2520

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 312 หน้า
ราคา 1,200.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ทหารอาสาสงครามโลกอนุสรณ์

ทหารอาสาสงครามโลกอนุสรณ์

บ่อเกิดแห่งสันติธรรม

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2496

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 154 หน้า
ราคา 500.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

จดหมายเหตุงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน

จดหมายเหตุงานพระบรมศพสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนน

พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจในสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ISBN : 974-417-349-1

ที่ระลึกจากงาน : สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี

ปีที่พิมพ์ : 2539

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกแข็ง

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 405-743 หน้า
ราคา 3,500.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายสตรี

วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายสตรี

วิวัฒนาการเครื่องแต่งกายสตรีในยุโรป

ISBN : 974-86068-9-9

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2525

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า หน้า
ราคา 550.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ตำนานพุทธเจดีย์สยาม

ตำนานพุทธเจดีย์สยาม

ว่าด้วยมูลเหตุที่เกิดพุทธเจดีย์

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : เจ้าจอมมารดาชุ่ม รัชกาลที่ ๔

ปีที่พิมพ์ : 2469

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 147 หน้า
ราคา 1,000.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

หนังสือเทศน์ จาตุรงคสันนิบาต คือโอวาทปาติโมกข์คาถา

หนังสือเทศน์ จาตุรงคสันนิบาต คือโอวาทปาติโมกข์คาถา

ประวัติหลวงศิลปสาตรา

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : ศิลปสาตรา,หลวง(อ้น นามสนธิ)

ปีที่พิมพ์ : 2469

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 63 หน้า
ราคา 650.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ลลิตวิสฺตรปฐมสมโพธิฝ่ายมหายาน

ลลิตวิสฺตรปฐมสมโพธิฝ่ายมหายาน

นิทานปริวรรต

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : แสนยบดีศรีบริบาล,พระยาจ่า(ชิต สุนทรวร)

ปีที่พิมพ์ : 2476

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 283 หน้า
ราคา 750.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

วิภาชน์วิทยาสิทธิ์,อำมาตย์โท พระ

วิภาชน์วิทยาสิทธิ์,อำมาตย์โท พระ

ประวัติอำมาตย์โท พระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : อำมาตย์โท พระวิภาชน์วิทยาสิทธิ์

ปีที่พิมพ์ : 2480

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 59 หน้า
ราคา 500.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด