ร้านหนังสือ ขายหนังสือออนไลน์

ประมวลระเบียบการคลังเล่ม๑

ประมวลระเบียบการคลังเล่ม๑

เงินเดือน เบี้ยหวัด บำนาญและเงินเพิ่ม

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2473

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกแข็ง

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 199 หน้า
ราคา 750.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ลัทธิธรรมเนียมต่างๆภาคที่๑๔

ลัทธิธรรมเนียมต่างๆภาคที่๑๔

ราชประวัติย่อและพิธีการราชาภิเศก สมเด็จพระเจ้าศรีสวัสดิ์กษัตริย์ประเทศเขมร

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2465

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 44 หน้า
ราคา 550.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

บทเสภาเรื่องพญาราชวังสันกับสามัคคีเสวก

บทเสภาเรื่องพญาราชวังสันกับสามัคคีเสวก

ยอพระเกียรติสมเด็จพระวิกรม

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : สุรินทราชา,พระยา(นกยูง วิเศษกุล)

ปีที่พิมพ์ : 2478

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 68 หน้า
ราคา 650.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

นิราศสุพรรณ

นิราศสุพรรณ

ประวัติคุณหญิงริ้ว เกษตรหิรัญรักษ์

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : ริ้ว เกษตรหิรัญรักษ์,คุณหญิง

ปีที่พิมพ์ : 2504

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 26 หน้า
ราคา 350.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

บทละครเรื่องขุนช้าง-ขุนแผนตอนพระไวยแตกทัพ

บทละครเรื่องขุนช้าง-ขุนแผนตอนพระไวยแตกทัพ

ประวัติคุณหญิงประชุม มนตรีสุริยวงศ์

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : ประชุม มนตรีสุริยวงศ์,คุณหญิง

ปีที่พิมพ์ : 2496

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 34 หน้า
ราคา 350.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันภาค๕และภาค๖

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันภาค๕และภาค๖

จดหมายเหตุพระราชกิจรายวันภาค๕และภาค๖

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : เพลิน ศรีสาคร,พันตำรวจเอก

ปีที่พิมพ์ : 2514

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 103 หน้า
ราคา 700.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ประมวลสุนทรพจน์ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตร

ประมวลสุนทรพจน์ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์ นายกรัฐมนตร

ประมวลสุนทรพจน์ของจอมพลสฤษดิ์ ธนะรัชต์

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2505

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 691 หน้า
ราคา 1,000.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ไอยฺอีชา

ไอยฺอีชา

เรื่องการผจญภัยทางเรืออย่างมีชื่อเสียง การหนึ่งของทหารประจำเรือเอมเคนที่ส่งขึ้้นทำการบนบก

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : จรัส อิศรางกูร,หม่อมราชวงศ์

ปีที่พิมพ์ : 2485

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 258 หน้า
ราคา 700.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดเพ็ชรบุรี

อักขรานุกรมภูมิศาสตร์จังหวัดเพ็ชรบุรี

ประวัติจังหวัดเพ็ชรบุรี

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : เจ้าจอมแก้ว ต.จ.ในรัชชการที่ ๕

ปีที่พิมพ์ : 2482

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 30 หน้า
ราคา 500.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

การทูตของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา

การทูตของไทยสมัยกรุงศรีอยุธยา

ความสัมพันธ์กับประเทศโปรตุเกศ

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ :

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 168 หน้า
ราคา 500.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ประพฤติการแห่งนายเรือเอกลอเล็สส์

ประพฤติการแห่งนายเรือเอกลอเล็สส์

เหตุการณ์ในทะเลเหนือ

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2513

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 254 หน้า
ราคา 650.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

จดหมายเหตุระยะทาง เสด็จประพาศในรัชกาลที่ ๕เสด็จประ

จดหมายเหตุระยะทาง เสด็จประพาศในรัชกาลที่ ๕เสด็จประ

จดหมายเหตุระยะทางพระบาทสมเด็จพระรามาธิบดีที่๕กับสมเด็จพระบรมราชินีนารถเสด็จประพาศไทยโยคครั้งที่สอง

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2463

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 55 หน้า
ราคา 1,000.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

การบำรุุงพันธุ์แห่งพืช

การบำรุุงพันธุ์แห่งพืช

วิธีเลือกคัดในไร่ นา หรือสวน

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2473

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 28 หน้า
ราคา 350.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ประวัติศาสตร์สยามสังเขปเล่ม๒

ประวัติศาสตร์สยามสังเขปเล่ม๒

ประเทศสยามแตกแยกออกเป็นหลายภาค เมื่อเสียอิสสรภาพแก่พม่า

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2480

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 66 หน้า
ราคา 500.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด