ร้านหนังสือ ขายหนังสือออนไลน์

   

                       

เรื่องบ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์

เรื่องบ่อเกิดแห่งรามเกียรติ์

ประวัติคุณหญิงราชอักษร

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : ราชอักษร,คุณหญิง

ปีที่พิมพ์ : 2484

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 151 หน้า
ราคา 750.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ฟังและเข้าใจเพลงไทย

ฟังและเข้าใจเพลงไทย

บทร้องเพลงไทยตั้งแต่สมัยกรุงศรีอยุธยาถถึงสมัยกรุงรัตนโกสินทร์

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : ทรงสุขภาพ,ขุน

ปีที่พิมพ์ : 2523

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 580 หน้า
ราคา 850.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

พงศาวดารชาติไทยสมัยศรีอยุธยา ภาคแรก

พงศาวดารชาติไทยสมัยศรีอยุธยา ภาคแรก

สมัยอโยธา

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : บริหารเทพธานี,พระ

ปีที่พิมพ์ : 2514

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 191 หน้า
ราคา 650.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

บรรณานุสรณ์ ความเรียงและโคลงกลอน

บรรณานุสรณ์ ความเรียงและโคลงกลอน

ประวัติรองอำมาตย์เอก ขุนอุดมภาษี

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : อุดมภาษี,รองอำมาตย์เอก ขุน

ปีที่พิมพ์ : 2509

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 123 หน้า
ราคา 700.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ขุนช้าง ขุนแผน ฉบัย หอสมุดแห่งชาติ

ขุนช้าง ขุนแผน ฉบัย หอสมุดแห่งชาติ

เชียงใหม่ชิงนางสร้อยทอง

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2506

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกแข็ง

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 1080 หน้า
ราคา 950.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

ตำนานเสภา

ตำนานเสภา

ว่าด้วยเสภาในกรุงศรีอยุธยาชั้นหลัง

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : วิจารณ์สาลี,รองอำมาตย์เอก หลวง

ปีที่พิมพ์ : 2497

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 73 หน้า
ราคา 550.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

บทละครเรื่องพระสมุท

บทละครเรื่องพระสมุท

บทละครเรื่องพระสมุท

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : ฉายรัศมีหิรัญพรรณ,พระราชวรวงศเธอ พระองค์เจ้า

ปีที่พิมพ์ : 2473

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 485 หน้า
ราคา 1,000.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

บ้านแร้งไข่หมู่่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศไทย

บ้านแร้งไข่หมู่่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศไทย

บ้านแร้งไข่หมู่่บ้านเล็กๆแห่งหนึ่งในประเทศไทย

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2535

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกแข็ง

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 95 หน้า
ราคา 700.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

  

อนุสรณ์ครบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์โน พฺรหฺรํสี

อนุสรณ์ครบ ๑๐๐ ปี สมเด็จพระพุฒาจารย์โน พฺรหฺรํสี

การสร้างปูชนียวัตถุ

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน :

ปีที่พิมพ์ : 2515

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า หน้า
ราคา 8,000.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

  

พระบรมราโชวาทและโคลงสุภาษิต

พระบรมราโชวาทและโคลงสุภาษิต

ประวัตินายเชื้อ ณ สงขลา

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : เชื้อ ณ สงขลา,ท่าน

ปีที่พิมพ์ : 2487

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 59 หน้า
ราคา 500.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด

 

บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง

บทเสภาเรื่องขุนช้างขุนแผนตอนขุนแผนขึ้นเรือนขุนช้าง

ประวัตอำมาตย์โท พระยาวิสิษฐบรรณกรณ์

ISBN :

ที่ระลึกจากงาน : วิสิษฐบรรณกรณ์,อำมาตย์โท พระยา

ปีที่พิมพ์ : 2473

สำนักพิมพ์ :

ปก : ปกอ่อน

หมายเหตุ :

จำนวนหน้า 57 หน้า
ราคา 600.00 บาท
Add Cart สินค้าหมด