รายชื่องานสัปดาห์หนังสือในช่วงนี้ที่ทางร้านไปร่วมออกงาน

quote

งานสัปดาห์หนังสือมหาวิทยาลัยเชียงใหม่
26พฤศจิกายน-3ธันวาคม 2555
ที่หอสมุดม.เชียงใหม่
ร้านหนังสือเก่าสุวิมล บู๊ธ13

งานสัปดาห์หนังสือโคราช
29พฤศจิกายน-5ธันวาคม 2555
ที่ลานอนุสาวรีย์ท้าวสุรนารี
ร้านหนังสือเก่าสุวิมล บู๊ธ79-80

งานสัปดาห์หนังสือห้างITอุดรธานี
8ธันวาคม-16ธันวาคม 2555
ที่ลานกิจกรรมศูนย์ฯไอทีพลาซ่า
ร้านหนังสือเก่าสุวิมล บู๊ธC2
ผู้ส่ง chanavorn| 26 พย. 2555 เวลา 23:28 น.| 0| 2872
ร่วมแสดงความคิดเห็น

รูปภาพอัปโหลด ขนาด “500 Kb.” ชนิด “jpg,gif,png” เท่านั้น

antispam