ศิลปะไทยภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียแบบปาละ

image ชื่อหนังสือ : ศิลปะไทยภายใต้แรงบันดาลใจจากศิลปะอินเดียแบบปาละ
รหัสหนังสือ : B07080
ISBN : 978-616-7308-96-8
ที่ระลึกจากงาน :
ปีที่พิมพ์ : 2558
สำนักพิมพ์ :
ปก : ปกอ่อน
หมายเหตุ :
จำนวนหน้า : 308 หน้า
ราคา : 1,000.00 บาท
ชื่อเรื่องหมวดหมู่ผู้แต่ง
ประวัติศาสตร์ปาละประวัติศาสตร์ไทย-
สถูปในศิลปะปาละตอนต้นกับศิลปะทวารวดีโบราณคดี โบราณสถานและศิลปวัตถุ-
Add Cart สินค้าหมด